dienstbetrekking

dienstbetrekking
{{dienstbetrekking}}{{/term}}
[verhouding] employer-employee relationship, master-servant relationship
[functie] employment
voorbeelden:
2   bij beëindiging van de dienstbetrekking on the termination of employment

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”